بیمارستان روزبه

بیمارستان روزبه

  •  صاحب آگهی:
  •    ۵۵۴۱۹۱۵۱-۵
  • email
  •    تهران تهران
  • لینک https://medicalnet.ir/
  • بیمارستان ها بیمارستان های تخصصی
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
  • خیابان کارگر جنوبی - پایین تر از چهارراه لشگر - بيمارستان روزبه

 

معرفي بیمارستان روزبه

بيمارستان روانپزشكي روزبه با سابقه‌اي بيش از 50 سال بعنوان مهمترين مركز آموزشي، درماني و پژوهشي روانپزشكي در كشور فعاليت دارد. بسياري از روانپزشكاني كه در داخل و يا خارج از كشور فعاليت دارند، بطور مستقيم و يا غيرمستقيم خوشه‌چين اين مركز علمي بوده‌اند و بسياري از بيماراني كه از ناراحتي‌هاي رواني رنج مي‌برند، اين بيمارستان را بعنوان مهمترين مركز درماني خود مي‌شناسند.
نظر به اين كه مشكلات روانپزشكي محدود به بيماران و خانواده آنها نبوده و تماميّت جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد، بدون شك توسعه و ارتقاء اين مركز از نظر ارائه خدمات آموزشي،‌ درماني و پژوهشي در پيشبرد علم روانپزشكي در كشور سهم بسزايي خواهد داشت.

معرفی بخش هاي درماني

 

بخش های بستری: روانپزشكي-روانپزشكي اطفال -تحت نظراورژانس     بخش های ستاره دار: تخت اورژانس-تحت نظر اورژانس     بخش های پاراکلینیک: آزمايشگاه طبي-الكتروآنسفالوگرافي-داروخانه-نوار قلب     بخش های درمانگاهی: درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال روانپزشكي-درمانگاه گفتار درماني-ساير(درمانگاه تست هوش )-ساير(درمانگاه گروه درماني)-ساير(درمانگاه روان درماني فردي )-ساير(درمانگاه خانواده درماني )-ساير(درمانگاه SEXدرماني)-درمانگاه رفتار درماني-ساير(درمانگاه حافظه)-ساير(درمانگاه شوك درماني)-درمانگاه كاردرماني  

 

خدمات ويژه

 

روانپزشكي-روانپزشكي اطفال -تحت نظراورژانس

تخت اورژانس-تحت نظر اورژانس

آزمايشگاه طبي-الكتروآنسفالوگرافي-داروخانه-نوار قلب

درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال روانپزشكي-درمانگاه گفتار درماني-ساير(درمانگاه تست هوش )-ساير(درمانگاه گروه درماني)-ساير(درمانگاه روان درماني فردي )-ساير(درمانگاه خانواده درماني )-ساير(درمانگاه SEXدرماني)-درمانگاه رفتار درماني-ساير(درمانگاه حافظه)-ساير(درمانگاه شوك درماني)-درمانگاه كاردرماني

 

کادر درمانی

 

مدير بيمارستان ابوالفضل علیاری رئيس بيمارستان دکتر حمید رضا نقوی سال تاسيس ۱۳۳۰ مساحت ۲۲۰۰۰ تعداد تخت ها ۲۰۴ تعداد پرسنل ها ۱۸۰   تعداد كارمندان دكتر ۳ MSc ۴ ليسانس ۱۵ ساير ۴۱   تعداد پرستاران دكتر   MSc ۵ ليسانس ۱۲۱ بهيار ۱۲ ساير ۱۷