آزمایشگاه پیوند

آزمایشگاه پیوند

  •  صاحب آگهی:
  •    ۲۲۲۶۴۱۴۴-۵
  • email
  •    تهران تهران
  • لینک http://payvandlab.com/
  • آزمایشگاه و رادیولوژی آزمایشگاه های خصوصی
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
  • خيابان شريعتی – خيابان وحيد دستگردی (ظفر)- نرسيده به خيابان نفت پلاك ۱۷۴- کد پستی ۱۹۱۹۷۵۳۵۵۷


 

معرفي آزمایشگاه پیوند

 

بیانیه آزمایشگاه تشخیص طبی پیوند

ما خود را متعهد بلکه مفتخر به خدمت صادقانه به مردم دانسته، بر این باوریم که هدف ما بعد از رضایت خداوند متعال چیزی جز خدمت به جامعه نبوده و برای انجام آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. در این راه خطیر از درگاه خالق هستی یاری طلبیده و در پیشگاهش سوگند یاد می کنیم:
 

1- رعایت موازین شرعی، عمل به قوانین، عرف و موازین جامعه را همواره مد نظر داشته و جز در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه گام بر نداریم.
 

2- همواره در انجام فعالیت های خود، استانداردهای حرفه ای را از لحاظ علمی رعایت نموده و کیفیت امور را فدای کمیت ننماییم.
 

3- با کوشش در بکارگیری و استفاده بهینه از فن آوریهای جدید، ارائه خدمات مطلوب و ارزنده تر، بیماران را مورد توجه کامل قرار دهیم.
 

4- خدمت گیرندگان را قشر آگاه، ولی نعمت و دارای کرامت انسانی بدانیم و جلب رضایت ایشان را بیش از هر چیز مد نظر قرار دهیم.

 

پروردگارا

روح و قلب ما را  از نور معرفت

عشق به حرفه مان

مهر به تمام مخلوقات سرشار گردان

 

دکتر بهزاد پوپک
دکتری علوم آزمایشگاهی و دکتری تخصصی خون شناسی
عضو هیئت علمی دانشگاه

 

معرفی بخش هاي آزمایشگاه

 

  فهرست آزمایش ها - بر اساس حروف الفبا

Analyte / Investigation

Specimen Type

Container Type

/Volume

شرایط نگهداری و ارسال نمونه

Turnaround Time

(TAT)

Performed Day

17-OH Progesterone

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

3 days

Tuesday

5-HIAA

Random urine

Urine bottle

4-8 °c

5 days

daily

ABL Kinase Mutation

(TKI resistance)

blood or bone marrow

EDTA pink cap 3mL

15 days

Sunday/Thursday

RNA

Acid Phosphatase Prostatic/

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

2 days

daily

Acid Phosphatase Total

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

2 days

daily

ACTH

Plasma

(EDTA)

CBC / 3cc

Frozen at -20

2 days

Saturday/Monday/Wednesday

ADAMTS 13 Ag. & Ab.

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

2 days

Sunday

/Tuesday

Adenosine Deaminase in Tuberculosis (ADA)

Serum/ fluid

EDTA pink cap 3mL

2-8 °c

10 days

daily

Adenoviruses

respiratory samples ,conjunctiva , whole blood , serum , CSF , stool , urine

-

3 days

Emergency

DNA

AFP

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Alanine Aminotransferase (ALT)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

same day

daily

Albumin (Alb)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

same day

daily

Aldolase

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

3 days

Wednesday

Aldosterone

Serum/

urine/

EDTA Plasma

EDTA pink cap 3mL/ CBC/Urine Bottle

4-8 °c

3 days

Wednesday

Alkaline Phosphatase (Alk. Phos, ALP)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

same day

daily

Allergens

(Food & Respiratory)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

2 days

Saturday/Monday/Wednesday

Alpha 1 Antitrypsin

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

2 days

daily

Ammonia(NH3)

Plasma

(EDTA)

CBC / 3cc

Frozen at -20

same day

daily

Amylase

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

same day

daily

ANA Profile, ANA Profile

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

2 days

Saturday/Monday

/Wednesday

Androstenedione

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

2 days

Saturday

Angiotensin Converting Enzyme

blood

EDTA pink cap 3mL

7 days

Saturday/Wednesday

DNA

Angiotensin Converting Enzyme (ACE)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

2 days

Monday/Thursday

Anti Cardiolipin Antibodies (ACA)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti Chlamediya Antibodies (IgG)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

3 days

Wednesday

Anti Chlamediya Antibodies (IgM)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

3 days

Wednesday

Anti Endosomal Antibodies (IgA)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

2 days

Saturday/Monday/Wednesday

Anti Endosomal Antibodies (IgG)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

2 days

Saturday/Monday/Wednesday

Anti Fasiola Hepatica

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

10 days

daily

Anti Gliadin Ab (IgA), GLI A

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti Gliadin Ab (IgG), GLI G

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti jo-1 Antibodies

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti MCV(IgG),A.MCV

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti Mitoconderiyal Antibodies (AMA)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti Mullerian Hormone, AMH

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

4 days

Wednesday

Anti RNP 70, Anti RNP 70

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti Ro (52),(60)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -19

3 days

Thursday

Anti SCL-70 Ab (Topoisomerase),ScL 70

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti ss DNA,anti ss

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti SSA (Ro) Ab,SSA - RO

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti SSB (La ) Ab,SSB - LA

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti TPO,TPO

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti TTG (IgA),TTG-A

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti TTG (IgG),TTG (IgG)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti-alpha-Foderin IgA,Foderin IgA

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti-alpha-Foderin IgG,Foderin IgG

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti-Beta 2 Glycoprotein 1

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti-Centromere Antibodies (ACM)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti-Insulin Ab., Anti Insulin Ab.

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti-LA

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -21

2 days

Tuesday

Anti-Mitochondrial Antibodies (AMA)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti-NMO(Aquaporin 4),NMO

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti-Nuclear Antibody (ANA)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti-Parietal Cell Antibodies (PCA)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti-Phospholipid Antibodies - see Lupus Screen

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti-Platelet Ab,Anti plat

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti-Single Strand-DNA,ssDNA

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti-Smith Antibodies

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti-Smooth Muscle Antibodies (ASMA)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti-Sperm Antibodies

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

AntiStreptolysin O titre (ASO)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Anti-Thrombin III

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

3 days

Saturday

Apo B R3500Q

blood

EDTA pink cap 3mL

7 days

Saturday/Wednesday

DNA

Apo E2/E3/E4

blood

EDTA pink cap 3mL

7 days

Saturday/Wednesday

DNA

Apolipoprotein A1

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

2 days

daily

Apolipoprotein B

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

2 days

daily

APTT

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

3 days

Saturday

ASCA,ASCA

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Aspartate Aminotransferase (AST)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

same day

daily

Aspergillus Antigen (Galactomannam)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

2 days

Sunday

/Tuesday

Aspergilus Species

whole blood, respiratorysamples ، CSF

-

3 days

Emergency

DNA

Aspergilusfumigatus

wholeblood, respiratory samples ، CSF

-

3 days

Emergency

DNA

Autohemolysis Test, Autohemolysis Test

Whole blood

CBC / 3cc

4-8 °c

daily

daily

BCR-ABL/ t(9;22)p190/mBCR

(qualitative)

blood or bone marrow

EDTA pink cap 3mL

5 days

Sunday/Tuesday/Thursday

RNA

BCR-ABL/ t(9;22)p190/mBCR(quantitative)

blood or bone marrow

EDTA pink cap 3mL

7 days

Monday

RNA

BCR-ABL/ t(9;22)p210/MBCR (qualitative)

blood or bone marrow

EDTA pink cap 3mL

5 days

Sunday/Tuesday/Thursday

RNA

BCR-ABL/ t(9;22)p210/MBCR (quantitative)

blood or bone marrow

EDTA Pink Cap 3ml

7 days

Saturday/Monday/Wednesday

RNA

Bence Jones Protein (See Protein Electrophoresis)

Urine

Urine bottle

4-8 °c

same day

daily

Beta 2 Glycoprotein

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Beta 2 -Microglobulin (B2M)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

same day

daily

Bilirubin - Direct (Conjugated)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

same day

daily

Bilirubin (Total)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

same day

daily

BK Virus

whole blood, urine, serum

-

5 days

Emergency

DNA

Blood Culture, Blo Cul

Whole blood

Whole blood

4-8 °c

3 days

daily

Blood Group

Whole blood

CBC / 3cc

4-8 °c

daily

daily

Bordetella pertussis

nasopharyngeal aspirates or swabs & other respiratory samples

-

3 days

Emergency

DNA

Bordetellaparapertussis

nasopharyngeal aspirates or swabs & other respiratory samples

-

5 days

Emergency

DNA

Borrelia Smear, Borrelia.

Whole blood

CBC / 3cc

4-8 °c

daily

daily

Borreliaburgdorferi

whole blood, synovial fluid, CSF

-

5 days

Emergency

RNA

BRAF V600E Mutation

(for hairy cell leukemia, metastatic Melanoma& colorectal cancer)

blood & bone marrow paraffin embedded tissue blocks

EDTA pink cap 3mL

7 days

Saturday/Monday/Wednesday

DNA

Brucella CAPT

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Brucella IgG

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Brucella IgM

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Brucella species

whole blood ، bone marrow, CSF ، synovial fluid ، urine

-

5 days

Emergency

DNA

Brucellaabortus

whole blood، bone marrow, CSF ، synovial fluid ، urine

-

5 days

Emergency

DNA

Brucellamelitensis

whole blood، bone marrow, CSF، synovial fluid, urine

-

5 days

Emergency

DNA

C1 Esterase Inhibitor

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

3 days

Thursday

C1q

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

10 days

daily

C3 & C4

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

C4,C4

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

CA 125

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

CA 15-3

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

CA 19-9

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

CA 242

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

3 days

Thursday

Calcitonin

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

15 days

daily

Calcium

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

same day

daily

Calprotectin

Stool

Stool

22-24 °c

daily

daily

Calreticulin Mutation

blood or bone marrow

EDTA pink cap 3mL

15 days

Sunday/Thursday

DNA

Candida albicans

whole blood، CSF، genitourinary samples

-

3 days

Emergency

DNA

Carbamazapine

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

CBFB-MYH11/ Inv16

blood or bone marrow

EDTA pink cap 3mL

5 days

Sunday/Tuesday/Thursday

RNA

CD marker's

Whole blood

CBC / 3cc

4-8 °c

daily

daily

CEBPA Mutation

blood or bone marrow

EDTA pink cap 3mL

15 days

Sunday/Thursday

DNA

Celiac disease

(HLA genes typing DQ2)

blood

EDTA pink cap 3mL

7 days

Monday

DNA

Celiac disease

(HLA genes typing DQ8)

blood

EDTA pink cap 3mL

7 days

Monday

DNA

Ceruloplasmin

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

same day

daily

CH50

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

CH50

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Chlamydia trachomatis

genitourinary samples , urine, conjunctiva , skin lesions, Inguinal lymph node aspirate

-

3 days

Emergency

DNA

Chlamydophilapneumoniae

respiratory samples

-

5 days

Emergency

DNA

Chloride

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

same day

daily

Cholesterol (Total)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

same day

daily

Chromtography

(amino acid)

Serum/

urine

EDTA pink cap 3mL / urine bottle

4-8 °c

-

-

Citrate

Urine

Urine bottle

4-8 °c

2 days

Saturday

/Monday

c-kit D816V Mutation

blood ,bone marrow, paraffin embedded tissue block

EDTA pink cap 3mL

7 days

Sunday

DNA

Clostridium difficile Ag,difiicile Ag

Stool

Stool

22-24 °c

daily

daily

CMV

(quant-viral load)

respiratory samples, plasma, saliva, CSF&urine

-

7 days

Thursday

DNA

CMV (qualitative)

amniotic fluid, whole blood, serum,

-

5 days

Emergency

DNA

CMV IgG and IgM antibody

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

Daily

CMV PP65 Antigenemia, CMV Ag

Whole blood

CBC / 3cc

4-8 °c

2 days

Saturday/Monday

/Wednesday

Cold Agglutinin

Serum

EDTA pink cap 3mL

4-8 °c

daily

daily

Coombs Wright,C. Wright

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Copper

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Cortisol

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

C-Peptide

Serum

/urine

EDTA pink cap 3mL

/urine Bottle

4-8 °c

2 days

Saturday/Monday

/Wednesday

Creatinine

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

CRP

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Cryoglobulin, cryo

Serum

EDTA pink cap (37°C) 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Cryptococcus (Ag),crypto

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Cryptococcus neoformance

whole blood ، CSF

-

3 days

Emergency

DNA

CSF Glucose

CSF

Sterile Universal Container- 0.5ml

Frozen at -20

daily

daily

CSF Lactate

CSF

Sterile Universal Container- 0.5ml

Frozen at -20

daily

daily

CSF Protein

CSF

Sterile Universal Container- 0.5ml

Frozen at -20

daily

daily

Cyclin D1/BCL1/t(11;14)

(Mantle cell lymphoma)

blood & bone marrow & paraffin embedded tissue blocks

EDTA pink cap 3mL

7 days

Sunday/Tuesday

DNA

Cyclosporine Base(Sandimun), Cyclo

Whole blood

CBC / 3cc

4-8 °c

daily

daily

Cyp2c19 genotyping

(Plavix)

blood or bone marrow

EDTA pink cap 3mL

7 days

Tuesday

DNA

Cyp2C9 genotyping (Warfarin)

blood

EDTA pink cap 3mL

7 days

Wednesday

DNA

Cystatin C

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

2 days

daily

Cystine

Urine

Urine bottle

4-8 °c

6 days

daily

D-Dimers

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

daily

daily

DHEASo4

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Digoxin

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Direct Coomb's Test

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Doubl test

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

3 days

Monday

DPYD IVS 14+1 G>A polymorphism

blood , bone marrow ,paraffin embedded tissue block

EDTA pink cap 3mL

7 days

Monday

DNA

DRVVc-Normal, DRVVc-Normal

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

3 days

Saturday

DRVVc-pt, DRVVc-pt

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

3 days

Saturday

DRVVc-Ratio, DRVVc-Ratio

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

3 days

Saturday

DRVVs-Normal, DRVVs-Normal

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

3 days

Saturday

DRVVs-pt, DRVVs-pt

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

3 days

Saturday

DRVVs-Ratio, DRVVs-Ratio

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

3 days

Saturday

E2A-PBX1/t(1;19)

blood or bone marrow

EDTA pink cap 3mL

5 days

Sunday/Tuesday/Thursday

RNA

EBV

(quant-viral load)

whole blood, serum, plasma,

-

 

Thursday

DNA

EBV (qualitative)

whole blood, serum, plasma, CSF, respiratory sample, paraffin embedded tissue block, saliva

-

5 days

Saturday/Thursday

/Emergency

DNA

EBV IgG & IgM

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

EBV Profile(IgG),EBV Profile(G)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

EGFR

fresh frozen tissue, paraffin-embedded tissue blocks

-

7 days

Saturday/Monday/Wednesday

DNA

eNOS G894T

blood

EDTA pink cap 3mL

7 days

Saturday/Wednesday

DNA

eNOS-786T-C

blood

EDTA pink cap 3mL

7 days

Saturday/Wednesday

DNA

Entamoebahistolytica

stool, liver abscess

-

5 days

Emergency

DNA

Enteroviruses

whole blood, CSF, amniotic fluid, throat swabs, urine, skinvesicle&conjunctiva respiratory samples

-

3 days

Emergency

RNA

EPCR A4600G

blood

EDTA pink cap 3mL

7 days

Saturday/Wednesday

DNA

EPCR G4678 C

blood

EDTA pink cap 3mL

7 days

Saturday/Wednesday

DNA

Erythropoietin

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

15 days

1st and 15th of each month

ESR

Whole blood

ESR/2cc

4-8 °c

daily

daily

Estradiol,Estra.

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Estriol Unconjugated

(Triple-Quad),estrogen

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

3 days

Monday

Eye Culture, Eye/C

Eye

Eye

4-8 °c

3 days

daily

Factor II,Factor II

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

3 days

Saturday

Factor IX, Factor IX

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

3 days

Saturday

Factor V HR2

blood

EDTA pink cap 3mL

7 days

Saturday/Wednesday

DNA

Factor V Leiden

blood

EDTA pink cap 3mL

5 days

Saturday/Wednesday

DNA

Factor V Leiden(APCR)

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

3 days

Saturday

Factor V, Factor V

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

3 days

Saturday

Factor VII

blood

EDTA pink cap 3mL

7 days

Saturday/Wednesday

DNA

Factor VII, Factor VII

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

3 days

Saturday

Factor VIII, Factor VIII

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

3 days

Saturday

Factor X, Factor X

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

3 days

Saturday

Factor XI, Factor XI

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

3 days

Saturday

Factor XII, Factor XII

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

3 days

Saturday

Factor XIII

blood

EDTA pink cap 3mL

7 days

Saturday/Wednesday

DNA

Factor XIII PCR,F.XIII

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

3 days

Saturday

Factor XIII, Factor XIII

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

3 days

Saturday

Faecal Occult Blood(OB)

Faecal

Faecal

4-8 °c

daily

daily

FDP

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

daily

daily

Ferritin

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Fibrinogen

Plasma

(Citrate)

PT/3cc

Frozen at -20

daily

daily

FIP1L1-PDGFRA (HES) Exon 9,10,11,12,13

blood or bone marrow

EDTA pink cap 3mL

5 days

Saturday/Monday/Wednesday

RNA

FLT3 Mutation

(FLT-ITD)

blood or bone marrow

EDTA pink cap 3mL

5 days

Saturday/Monday

/Wednesday

DNA

Folate (Serum)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Follicle Stimulating Hormone (FSH)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Free Kappa(Serum)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Free Lambda(seum)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Free PSA(FPSA)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Free T3,FT3

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Free T4 (thyroxine, free)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Free Testosterone,free test

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

FTA (IgG),FTA (IgG)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

2 days

Saturday/Monday

/Wednesday

FTA (IgM),FTA (IgM)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

2 days

Saturday/Monday

/Wednesday

Galactomanan, Galactomanan

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

3 days

Tuesday

Gamma Glutamyl Transferase

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

GBM Antibodies

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Glucose

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase (G-6PD)

Whole blood

CBC / 3cc

4-8 °c

daily

daily

Glucose Tolerance Test (GTT)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Glycoprotein 1a

blood

EDTA pink cap 3mL

7 days

Saturday/Wednesday

DNA

GM1 - Ganglioside ie Anti-GM1; ELISA / IgG and IgM (combined)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

GPIIIa L33P (HPA-1)

blood

EDTA pink cap 3mL

7 days

Saturday/Wednesday

DNA

Growth Hormone (GH)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

2 days

Saturday/Monday/Wednesday

 

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

2 days

Sunday/Wednesday

Haemophilus influenzae

respiratory samples , CSF , whole blood

-

5 days

Emergency

DNA

Haptoglobins

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

HAV (IgM)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

HAV (total)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

HBV

(qualitative)

whole blood, serum, plasma

-

5 days

Saturday/Thursday

DNA

HBV

(quant-viral load)

whole blood, serum, plasma

-

7 days

Thursday

DNA

HCG Pregnancy Test

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

HCG Tumour Marker

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

HCV

(qualitative)

whole blood, serum, plasma

-

10 days

Saturday/Thursday

RNA

HCV

(quant-viral load)

whole blood, serum, plasma

-

5 days

Thursday

RNA

HCV genotyping

whole blood, serum, plasma

-

10 days

Saturday/Thursday

RNA

HDL Cholesterol (fasting for 12-14 hours)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

HE4

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

2 days

daily

Heilcobacter Pylori Antigen Stool

Faecal

Faecal

4-8 °c

daily

daily

Hemochromatosis Gene Mutation

(HFE- H63D)

blood or bone marrow

EDTA pink cap 3mL

7 days

Monday/Thursday

DNA

Hemochromatosis Gene Mutation

(HFE- C282Y)

blood or bone marrow

EDTA pink cap 3mL

7 days

Monday/Thursday

DNA

Hepatitis A, B, C Abs

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

HHV6

whole blood, CSF, respiratory samples

-

5 days

Emergency

DNA

High Sensitivity CRP (hsCRP)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

HIT Test,HIT

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

HIV Abs

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

HLA A,B,DR

(Class I,II)

blood

EDTA pink cap 3mL

10 days

Sunday

DNA

Homocysteine

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

HPV genotyping

( 28 genotypes)

genital &skin warts (scrapes)

-

5 days

Saturday/Thursday

DNA

HSV-1

whole blood, serum plasma, CSF, paraffin embedded tissue block, skin and conjunctival lesions

-

3 days

Emergency

DNA

HSV-2

whole blood, serum plasma, CSF, paraffin embedded tissue block, skin and genital lesions

-

3 days

Emergency

DNA

HSV-I&II Ab (IgM),HSV(IgM)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

HSV-I&IIAb (IgG),HSV (IgG)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

HTLV 1 & 2 Antibodies

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

HTLV Ab (Types 1 & 2)-Elisa, HTLV

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Human Coronavirus 229E

respiratory samples

-

3 days

Emergency

RNA

Human Coronavirus OC43

respiratory samples

-

3 days

Emergency

RNA

Human metapneumoviruses

respiratory samples

-

3 days

Emergency

RNA

Human Respiratory Syncytial Virus (RSV)

respiratory samples

-

3 days

Emergency

RNA

Human Respiratory Syncytial Virus A (RSV A)

respiratory samples

-

3 days

Emergency

RNA

Human Respiratory Syncytial Virus B (RSV B)

respiratory samples

-

3 days

Emergency

RNA

IGF-1

(Insulin-like Growth Factor 1)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

 

 

IgH gene rearrangement

(Clonality Assay)

blood or bone marrow

EDTA pink cap 3mL

7 days

Sunday/Tuesday

DNA

IGH/BCL2/ t(14;18)

(Follicular lymphoma)

blood & bone marrow & paraffin embedded tissue blocks

EDTA pink cap 3mL

7 days

Sunday/Tuesday

DNA

IgHV gene mutation – VH 1& VH 2(CLL patients)

blood & bone marrow

EDTA pink cap 3mL

15 days

Sunday/Tuesday

DNA

IgHV gene mutation – VH 3 & VH 4(CLL patients)

blood & bone marrow

EDTA pink cap 3mL

15 days

Sunday/Tuesday

DNA

IgHV gene mutation – VH 5 & VH 6(CLL patients)

blood & bone marrow

EDTA pink cap 3mL

15 days

Sunday/Tuesday

DNA

Igκ gene rearrangement

(Clonality Assay)

blood & bone marrow

EDTA pink cap 3mL

7 days

Sunday/Tuesday

DNA

IL-6,IL-6

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

Monday

Immunofixation (Serum & Urine)

Serum

/urine 24h no additive

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

2 days

Sunday

/Tuesday

Immunoglobulins

(IgG, IgM, IgA)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Influenza type A

respiratory samples

-

3 days

Emergency

RNA

Influenza type B

respiratory samples

-

3 days

Emergency

RNA

Inhibin A

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

3 days

Monday

Inhibin B

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

3 days

Wednesday

Insulin

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Insulin Antibodies

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Intrinsic Factor Antibodies

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Iron

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Iron Stain

Whole blood/

slides

Slides

22-24°c

daily

daily

Jak2 V617F Mutation

blood or bone marrow

EDTA pink cap 3mL

5 days

Saturday/Monday/Wednesday

DNA

Jak2 exon12 Mutation

blood or bone marrow

EDTA pink cap 3mL

5 days

Sunday/Thursday

DNA

JC Virus

respiratory samples

-

5 days

Emergency

DNA

Kappa (Urine )

Urine - 24hr collection

24 hour urine bottle - acid additive

4-8 °c

daily

daily

K-ras Mutation, for colorectal & lung cancer codon (12,13,61)

bone marrow, fresh frozen tissue, paraffin-embedded tissue blocks

EDTA pink cap 3mL

7 days

Saturday/Monday/Wednesday

DNA

Lactate

Plasma

(EDTA)

CBC / 3cc

Frozen at -20

daily

daily

Lactate Dehydrogenase (LDH)

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

Lambda ( Urine)

Urine - 24hr collection

24 hour urine bottle - acid additive

4-8 °c

daily

daily

LCMV

urine, CSF

-

5 days

Emergency

RNA

LDL Cholesterol

Serum

EDTA pink cap 3mL

Frozen at -20

daily

daily

LE Cell., LE Cell.

Whole blood

CBC / 3cc

4-8 °c

daily

daily

 

کادر درمانی

 

سوابق علمی - پژوهشی دکتر بهزاد پوپک - 1393/8/28

 

سوابق علمی - پژوهشی دکتر محمد حسن پوریای ولی - 1393/8/28

 

سوابق علمی - پژوهشی دکتر مهدی زوار - 1393/8/28

 

سوابق علمی - پژوهشی دکتر مسعود پارسا نیا - 1393/8/28

 

برنامه کاری