تجهیزات پزشکی بینایی لنزومتر عینک سازی

تجهیزات پزشکی بینایی لنزومتر عینک سازی

  •  صاحب آگهی: مدیر
  • email
  •    تهران تهران
  • پزشکان پزشکان
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
  • قیمت : توافقی
  • https://divar.ir/v/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1/SpMxLj_GT

دستگاه لنزومتردیجیتال نو مارک Charops-lm3000
دستگاه نو می باشد.
محل بازدید شیراز